Luotettavat tuotteet ja tekijät putkistojen kaivamattomaan saneeraukseen

Kaivamaton tekniikka on ympäristöystävällistä tekniikkaa

Sujutukseen erityisesti kehitettyjen tuotteiden raaka-aineen käyttö on optimoitu ja
kaikki kestomuovituotteet voidaan kierrättää. Kaivamattoman tekniikan asennuksissa
säästyy ajan lisäksi luonnonvaroja (vähentynyt maa-ainesten ja polttoaineiden
tarve) verrattuna perinteiseen kaivumenetelmään. Laajasta menetelmäkirjosta löytyy
jokaiseen kohteeseen sopiva ratkaisu.

Paineettomien linjojen ja kaivojen uusiminen

Paineellisten linjojen uusiminen

Flexiputki

Flexiputki on dn 100–300 viettoviemäreiden uusimiseen kehitetty kaivamaton pitkäsujutusmenetelmä. Flexiputki asennetaan kaivamatta viemärikaivojen kautta vinssin ja vaijerin avulla. Flexiputki on kokonaistaloudellisesti erinomainen ratkaisu kohteissa, joissa viemärin sisähalkaisijaa voidaan pienentää.

Menetelmä on nopea ja vaatii vähän asennuskalustoa. Putken käsittely on helppoa sen keveyden vuoksi. Halkaisijaltaan de 90 ja 118 mm putket toimitetaan 50 metrin kieppeinä. Halkaisijaltaan de 175 ja sitä suuremmat putket toimitetaan 6 metrin salkoina, jotka hitsataan työmaalla yhtenäiseksi kaivovälin mittaiseksi putkeksi.

Menetelmän edut

• Tiivis ja yhtenäiseksi hitsattu sujutusjärjestelmä ilman kaivutöitä

• Turvallinen, kustannustehokas ja nopea asennus viemärikaivojen kautta

• Itsekantava putki, joka vastaa uutta maaviemäriputkea

• Vähäinen asennuskaluston tarve

• Viemäri voi olla käytössä sujutuksen aikana

• SN8 rengasjäykkyys

Flexiputki saneerausmenetelmä kattaa viemäreiden halkaisijat välillä DN 100 mm – DN 300 mm

Liitokset muihin järjestelmiin

Flexiputki voidaan liittää muoviviemäriin vetoa kestävillä Flexi-jatkoyhteillä, joita on saatavilla kaikissa

putkihalkaisijoissa. Jatkoyhteiden pistopään halkaisija vastaa standardi maaviemäriputkien kokoja.

Muotoputkisujutus

Muotoputkisujutus soveltuu viettoviemäreiden dn 100–400 saneeraamiseen. Muotoputki asennetaan kaivamatta viemärikaivojen kautta.

Yli 50 vuoden käyttöikä

Muotoputki painautuu tiiviisti saneerattavan putken seinämään pienentäen viemärin poikkipinta-alaa vain putken seinämävahvuuden verran. Muoviputken matalamman karheuskertoimen vuoksi sujutetun putken kapasiteetti jopa kasvaa. Lopputuloksena on kaivovälin mittainen saumaton putki jonka suunniteltu käyttöikä on vähintään 50 vuotta.

Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen

Asennuksesta ei vapaudu ilmaan haitallisia aineita, vaan muotoputki asennetaan höyryn ja paineen avulla. Muotoputki valmistetaan viemäreiden saneeraukseen kehitetystä, kierrätettävästä kestomuovimateriaalista. Putki laskostetaan ja toimitetaan työmaalle kelalla.

Ominaisuudet

• Tehdasvalmisteinen muotoputki

• Rengasjäykkyys valittavissa SN4 tai SN8

• Modifioitu PVC-materiaali

• Korkea E‐moduuli ja murtovenymä

Hyödyt

• Close‐fit ‐putki, ei kapasiteettihäviötä

• Suunniteltu käyttöikä vähintään 50 vuotta

• Laskostettu putki on helppo sujuttaa linjaan

• Toimii myös tilanteissa joissa putken sisähalkaisija muuttuu kaivovälillä

• Nopea ja ympäristöystävällinen asennus

Asennuksen vaiheet

1. Putken esilämmitys putkisaunassa

2. Vanhan putken pesu ja TV‐kuvaus

3. Ylipitkien liittymien lyhennys ja liittymien sijainnin mittaus

4. Putken sujutus vaijerin avulla, kaivosta kaivoon

5. Putken lämmitys höyryllä

6. Putken laajennus paineilmalla

7. Putken jäähdytys

8. Liittymien avaus ja hattuprofiilien asennus

9. Saneeratun linjan jälkikuvaus

Asennuksen hyödyt

– Nopea asennus, mahdollista tehdä 2–3 asennusta päivässä

– Ei kaivutöitä, asennus kaivojen kautta

– Ei kemikaaleja asennuksessa

– Liittymien avaaminen helppoa

– Tonttilinjojen asentaminen mahdollista

Renos PP -pätkäsujutus

Pätkäsujutuksessa sujutusputki työnnetään vanhan putken sisään viemärikaivoista. Linjat pestään ja TV-kuvataan ennen sujutusta, mahdolliset sujutusta haittaavat esteet poistetaan. Pätkäsujutuksessa uusittavan putken sisään työnnetään toisiinsa lukittuvista 50 cm:n moduuleista koostuva uusi putki. Saneeraus tehdään kaivosta kaivoon, eikä maanrakennustöitä tarvita. Tarvittaessa vanhan ja uuden putken väliin jäävä tila täytetään vaahtobetonilla. Viemärin kapasiteetti säilyy usein ennallaan poikkipinta-alan pienentymisestä huolimatta johtuen muoviputken paremmasta virtausominaisuudesta verrattuna betoniputkiin.

Pätkäsujutusmenetelmän etuja

• Kustannustehokas asennus viemärikaivojen kautta

• Itsekantava putki, joka vastaa uutta maaviemäriputkea

• Laaja tuotevalikoima kattaa yleisimmät viemärikoot

• Rengasjäykkyys SN8

• Viemäri voi olla käytössä saneerauksen aikana

Renos HDPE

Materiaali: HDPE

Rengasjäykkyys: SN16

Valmistustapa: sorvaus

Renos PP

Kokoluokka: de 200, 250

Materiaali: PP

Rengasjäykkyys: SN8

Valmistustapa: ruiskupuristus

Korjauskaivot

Menetelmäkuvaus

Vanhan betoni- tai tiilikaivon sisään rakennetaan uusi muovinen korjauskaivo tehdasvalmisteisista osista. Vanhan kaivon kartiota ei tarvitse normaalitilanteessa poistaa. Korjauskaivo voidaan valmistaa myös teleskoopillisena. Korjauskaivo varmistaa viemärijärjestelmän tiiveyden myös viemärikaivon osalla.

Asennus

• Viemärikaivon vanha pohja piikataan ennen pohjaosan asentamista

• Pohjaosa asennetaan oikeaan vesijuoksuun

• Kaivoon tulevat tonttiliitokset liitetään PE-erikoisosilla pohjaosaan tai kaivon nousuputkeen

• Kaivon pohja ankkuroidaan paikalleen betonilla

• Nousuputki ja kaivohattu asennetaan paikalleen

• Tarvittaessa vanhan kansiston tilalle asennetaan teleskoopillinen kansisto

Ominaisuudet ja edut

• Korjauskaivo on tehdasvalmisteista HDPE-osista valmistettu tiivis kaivo vanhan viemärikaivon sisään

• Kaivon pohjaosa ankkuroidaan paikalleen betonilla

• Pohjaosan HDPE-materiaali parantaa kaivon virtausominaisuuksia

• Kaivojen pohjaosa liitetään tiiviisti sujutusputkiin PE-erikoisosilla, millä varmistetaan koko linjan tiiveys

UV-valolla kovetettava lasikuitusukka

UV-valolla kovetettava lasikuitusukka on menetelmä viettoviemäreiden dn 150–1600 saneeraamiseen. Asennus tapahtuu kaivamatta viemärikaivojen kautta. Lasikuitusukka painautuu tiiviisti kiinni saneerattavan putken seinämään pienentäen viemärin poikkipinta-alaa vain lasikuitusukan seinämänvahvuuden verran. Menetelmä soveltuu kaikille putkiprofiileille.

Valmistus

UV-sukan valmistuksessa käytetään korkealaatuisia raaka-aineita. Sukassa käytettävä lasikuitu kestää sekä kemikaaleja että korroosiota. Käytettävät hartsit on optimoitu UV-valolla kovettamiseen. Lasikuitusukka kyllästetään polyesterihartsilla tai poikkeuksellisen aggressiivisia jätevesiä varten vinyyliesterihartsilla. Rakenne koostuu eri kerroksista ja rengasjäykkyyttä voidaan kasvattaa seinämävahvuutta lisäämällä. UV-valolla kovetettavat lasikuitusukat tilataan lähes aina määrämittaisena.

Asennus

UV-valolla kovetettava lasikuitusukkasujutus on kustannustehokas sekä vähän häiriöitä aiheuttava tapa saneerata viettoviemäreitä. Asennuksen vaatimat liikennejärjestelyt ovat kevyet nopean asennuksen sekä helposti liikuteltavan asennusyksikön ansiosta.

Asennusvaiheet

1. Linjan ohipumppaus

2. Linjan pesu ja TV-kuvaus

3. Ylipitkien liittymien lyhennys ja liittymien sijainnin mittaus

4. Sukan sujutus vaijerin avulla, kaivosta kaivoon

5. Sukan laajennus paineilmalla

6. Tarkistuskuvaus ennen kovetusta

7. Sukan kovettaminen UV-valolla

8. Liittymien avaus ja hattuprofiilien asennus

9. Saneeratun linjan jälkikuvaus

10. Ohipumppausjärjestelmien purkaminen

Menetelmän etuja

• Putken halkaisija pienenee vain seinämävahvuuden verran

• Menetelmä ei yleensä vaadi kaivutöitä

• Menetelmän nopeus

• Laadun varmistaminen mahdollista kaikissa asennusvaiheissa

• Erittäin kustannustehokas

UV-sukalla sujutetun linjan laskennallinen käyttöikä on 50 vuotta.

Spiraalinauhasujutus

Teräsvahvisteinen spiraalinauhasujutus soveltuu kaikille poikkileikkausille kokoluokassa 800–5500 mm. Menetelmä sallii kulmapoikkeamat ja linja voi olla käytössä sujutuksen aikana. Menetelmässä PVC-profiilin reunat lukittuvat toisiinsa muodostaen vesitiiviin putken. Vanhan ja uuden putken väliin jäävä tyhjä tila täytetään korkealujuuksisella betonilla. Asennus tehdään kaivosta tai putken päistä, maanrakennustöitä ei tarvitse tehdä.

Menetelmän etuja

• Käy kaikille profiileille

• Rakenteellisesti vahva ratkaisu

• Sileä pinta jopa parantaa hydraulista kapasiteettia verrattuna esim. aallotettuun teräsputkeen

• Asennuskaluston ei tarvitse olla sujutettavan kohteen välittömässä läheisyydessä

• Minimaaliset häiriöt liikenteelle

• Asennus voidaan tehdä linjan ollessa käytössä

• DIBt hyväksytty

• Yli 400 km asennettu maailmanlaajuisesti

PE-spiraalinauhasujutus

Vahvikkeellinen HDPE-putki dn 900–3000 viettolinjojen uusimiseen. Menetelmässä vahvistettu HDPE-profiili syötetään kelauslaitteeseen joka hitsaa profiilin yhtenäiseksi muodostaen vesitiiviin putken. Kelauslaite hitsaa ja samalla työntää uutta putkea vanhan putken sisään. Asennus tehdään kaivosta tai putken päistä, maanrakennustöitä ei tarvitse tehdä. Vanhan ja uuden putken väliin jäävä tyhjä tila täytetään betonilla.

HDPE-profiilin sisään täysin kapseloidun rautavahvikkeen ansiosta profiili on kevyt mutta erittäin jäykkä. Profiileita on kolme ja vahvikkeita on viisi erilaista. Näitä yhdistelemällä saadaan kuhunkin kohteeseen suunnitelmissa vaadittu rakenteellinen vahvuus.

Menetelmän etuja

• Rakenteellinen vahvuus määriteltävissä vahvikkeiden ja eri profiilien ansiosta

• Sileä pinta jopa parantaa hydraulista kapasiteettia verrattuna esim. aallotettuun teräsputkeen

• Minimaaliset häiriöt liikenteelle

• Asennus voidaan tehdä linjan ollessa käytössä

• Tehdasvalmisteinen ja kone asenteinen

–> voidaan tehdä haastavissakin olosuhteissa

• Yli 1000 km asennettu maailmanlaajuisesti

Kaivojen betonointi

Menetelmässä huonokuntoisen kaivon sisäpinta ruiskubetonoidaan yhdellä tai useammalla kerroksella siten, että kerrosten yhteisvahvuus on n. 20–70 mm. Tarvittaessa voidaan asentaa teräsvahvistus galvanoidusta teräsverkosta. Menetelmä soveltuu viemärikaivojen ja pumppaamoiden saneeraukseen, koosta riippumatta.

Kaivojen betonoinnin asennusvaiheet:

• Liittymien tulppaus ja väliaikainen viemärivesien ohitus

• Vuotojen tyrehdyttäminen

• Teräsvahvistaminen

• Ruiskubetonointi

• Pinnan liippaus / pinnoitus

• Pohjan muotoilu

• Työnaikaisten viemärivesien ohitusjärjestelmien purku

Menetelmän edut:

• Kaivon sisähalkaisija pienenee vain vähän

• Ei kokorajoitteita

UV-sukkakaivo

UV-valolla kovetettava lasikuitusukkakaivo soveltuu erityisen hyvin kohteisiin joissa vaaditaan hyvää korroosion ja kemikaalien kestoa esim. painelinjojen purkukaivot. UV-sukkakaivo soveltuu halkaisijaltaan 800–1500 mm kaivojen saneeraukseen riippumatta kaivon profiilista.

UV-sukkakaivo asennetaan kiinni vanhan kaivon seinämiin.

Kaivon pohja betonoidaan tai laminoidaan lasikuitusukalla.

UV-sukkakaivon asennusvaiheet:

1. Kaivon mittaus ja sukan tilaus

2. Vanhan kaivon puhdistus

3. Liittymien mittaus ja lyhennys

4. Tonttiliittymien tulppaus

5. Kaivosukan laskeminen ja pullautus

6. Kovetus UV-valolla

7. Liittymien avaus ja tiivistys

8. Pohjan betonointi / laminointi

Menetelmän edut:

1. Erittäin hyvä suoja korroosiota ja kemikaaleja vastaan

2. Kaivon rakenteellinen saneeraus

3. Syvien kaivojen saneerauksessa suuri etu

4. Halkaisija pienenee vain materiaalin vahvuuden verran

Staattinen pakkosujutus

Staattista pakkosujutusta käytetään pääsääntöisesti paineputkistojen saneerauksessa. Menetelmällä saadaan vanhan linjan koko säilytettyä, tarvittaessa jopa halkaisijaa kasvatettua. Menetelmä soveltuu hyvin kaikkien perinteisten putkimateriaalien saneeraamiseen. Asennamme myös diffuusiosuojattua putkea. Menetelmä soveltuu myös viemäreiden saneeraukseen.

Pakkosujutuslaitteella työnnetään vetotangot operointikaivannosta sujutuskaivantoon. Sujutuskaivannossa vetotangon päähän kiinnitetään leikkuuterä  ja avennin. Saneerausputki kiinnitetään aventimeen. Vetotangot ja aventimeen kiinnitetty saneerausputki vedetään takaisin operointikaivantoon. Samasta operointikaivannosta voidaan tehdä sama työsuoritus myös toiseen suuntaan, jolloin vältytään turhilta laitteiston siirroilta ja työsuoritus nopeutuu. Liitosten tekeminen sujutettuun putkeen on helppoa. Liitokset tehdään standardiosilla ja vanha putki ei ole liitosten tekemisen esteenä.

Menetelmän edut

• Paineettomien ja paineellisten putkien saneeraukseen

• Sujutuksessa käytetään standardiputkia ja -osia

• Soveltuu kaikille putkimateriaaleille

• Saadaan säilytettyä, jopa lisättyä vanhan putkilinjan kapasiteettia

• Vähemmän maanrakennustöitä

• Nopea ja edullinen

• Linjaa ei tarvitse pestä ennen sujutusta

Pitkäsujutus

Menetelmäkuvaus

Pitkäsujutus on sujutusmenetelmä, jossa vanhan putken sisään sujutetaan uusi yhtenäiseksi hitsattu putki. Menetelmällä voidaan uusia paineellisia ja paineettomia linjoja. Asennamme myös diffuusiosuojattua putkea.

Ominaisuudet

• Uusi putki sujutetaan vinssin ja vaijerin avulla vanhan putken sisään

• Sujutettu putki pienentää vanhan linjan sisähalkaisijaa

• Vaatii aloitus- ja lopetuskaivannot sekä kaivannot tonttiliitosten kohdalle

Edut

• Yksinkertainen menetelmä, josta on paljon kokemuksia

• Soveltuu erityisesti kohteisiin, jossa vanha linja on ylimitoitettu

Asennus

• Sujutettava putkiosuus kaivetaan esiin

• Vanha putki katkaistaan, pestään ja kuvataan

• Yhtenäiseksi hitsattu sujutusputki sujutetaan vinssin ja vaijerin avulla vanhan putken sisään